MANUELL KONTROLL

När du beställer i webshoppen har du möjlighet att välja om vi manuellt ska kolla din bild innan tryck, eller om vi ska sätta den direkt i kö för printning. Läs nedan vad valen innebär.

Manuell kontroll använder du när du känner dig osäker inför det tekniska inför tryck och lägger således ansvaret på oss. Här får du också möjlighet att önska eventuella justeringar såsom sepiaton, svartvitt eller liknande. Det är inte ovanligt att vi här tar kontakt med dig innan vi printar om det är något vi undrar över eller vill komplettera med. Denna tjänst är unik på det sätt att här får du vår fulla service, vi släpper inte iväg en bild vi inte är nöjda med. Vi öppnar varje bild manuellt i Photoshop först och arbetar med den utifrån vår subjektiva bedömning och vi kan vår sak.

Ingen manuell kontroll innebär att ansvaret för färger/kontraster och dylikt ligger hos dig, att du med andra ord själv har gjort nödvändiga inställningar med din bild för att anpassa för tryck. Det här är tjänsten för dig som vill ha full kontroll själv.