PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med personupgiftslagen (PUL).

När du gör en beställning måste du uppge viss information om dig själv. Du får ange ditt namn, din adress, e-postadress samt personnummer vid faktura. Vi tycker det är viktigt att du vet vad vi gör med dessa uppgifter, och varför vi kräver dem av dig som handlar.

Personnummer
Personnummer behöver vi endast i samband med fakturaköp. Detta för att veta att det är rätt person som beställer. Ditt personnummer lagras dock inte hos oss utan hos Svea Ekonomi som hanterar våra fakturor.

E-postadress
E-postadressen är viktig för att vi ska kunna skicka orderbekräftelser och information om det uppstår frågor eller problem med din beställning. Vi skickar även ett nyhetsbrev några gånger per år.

Ingen vidarespridning av uppgifter
Informationen du lämnar om dig själv används endast internt. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer säljas eller föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Du kan också själv logga in till vänster i menyn och själv ändra dina uppgifter.